วันอังคาร, 9 สิงหาคม 2565

จัดแข่งกระดานยืนพาย

28 ก.ค. 2022
16

จัดแข่งกระดานยืนพาย

จัดแข่งกระดานยืนพาย สมาคมกีฬากระดาน โต้คลื่นแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สมาคมกีฬา จังหวัดกาญจนบุรี สภาอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว จังหวัดกาญจนบุรี สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวกาญจนบุรี

การท่องเที่ยว แห่งประเทศไทย สำนักงานกาญจนบุรี และ ชมรมกระดาน ยืนพายจังหวัดกาญจนบุรี จัดการแข่งขัน กีฬากระดานยืนพาย “Kanchanaburi SUP100 Challenge 2022” ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2565

โดยการแข่งขัน รายการนี้ ถือเป็นครั้งแรก ที่มีระยะทาง ในการแข่งขันไกลที่สุด ในประเทศไทย ตั้งแต่เคยจัดการแข่งขันมา โดยมีระยะทาง ตลอดการแข่งขัน 100 กิโลเมตร “นายกจุ๊บ” นายชนินทร์ อัยรักษ์

นายกสมาคมกีฬา กระดานโต้คลื่น แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า “การจัดการแข่งขัน ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริม และประชาสัมพันธ์ ภาพลักษณ์ ที่ดีด้านการท่องเที่ยว ของจังหวัดกาญจนบุรี

และประเทศไทย ที่เหมาะสม ต่อการเล่นกีฬา กระดานยืนพาย หรือ SUP ผลักดันให้ กิจกรรมกีฬา กระดานยืนพาย ซึ่งเป็นกีฬา น้องใหม่ ที่กำลังได้รับความนิยม ได้เป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์ที่ต้องสัมผัส

ในการท่องเที่ยวที่จังหวัดกาญจนบุรี และประเทศไทย ซึ่งกีฬากระดานยืนพาย เป็นกีฬาที่จะช่วยส่งเสริมและสนับสนุน การท่องเที่ยวเชิงกีฬา “Sports Tourism”

และ การท่องเที่ยว แบบคาร์บอนต่ำ “Low Carbon” ไปด้วยพร้อมๆกัน นอกจากนี้ยังจะช่วยยกระดับและช่วยประชาสัมพันธ์ จัดแข่งกระดานยืนพาย ภายในประเทศไทยสู่สากล

ซึ่งการแข่งขันครั้งนี้ ได้รับการตอบรับจาก SUP World Ranking ในการนับคะแนนสะสม เพื่อจัดอันดับคะแนนสะสมของนักกีฬากระดานยืนพายระดับโลก ในประเภทารแข่งขันระยะทางไกล(Long Distance)

นักกีฬาและผู้ร่วมการแข่งขัน จะได้ตื่นเต้น สนุกสนาน และท้าทาย กับกระแสน้ำ ของแม่น้ำแควน้อย ตลอดเส้นทาง 100 กิโลเมตร ก็อยากจะขอเชิญชวนชาวจังหวัดกาญจนบุรี และนักกีฬาทุกท่าน เข้าร่วมการแข่งขัน ร่วมชมและร่วมเชียร์ ให้กำลังใจนักกีฬากันมาก ๆ ครับรับรองสนุกตื่นเต้นแน่นอน”