วันเสาร์, 21 พฤษภาคม 2565

วอลเลย์บอลหญิง ซีเกมส์ 2022 ทีมชาติไทย ล่าสุดประกาศรายชื่อ 14 นักกีฬาที่จะไปสู้ศึกซีเกมส์

08 พ.ค. 2022
57

ซีเกมส์ 2022

วอลเลย์บอลหญิง ซีเกมส์ 2022 ทีมชาติไทย ล่าสุดประกาศรายชื่อ 14 นักกีฬาที่จะไปสู้ศึก ซีเกมส์ ครั้งที่ 31 ออกมาเป็นที่เรียบร้อย นำโดย เพียวอัจฉราพร

ความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาวอลลเย์บอลหญิงทีมชาตไทย ชุดสู้ศึก ซีเกมส์ 2022 ครั้งที่ 31 ที่ประเทศเวียดนาม ล่าสุด ทีมนักตบลูกยางสาวไทย ได้มีการประกาศรายชื่อทีมงานและนักกีฬาทั้งหมด ที่จะเดินทางไปแข่งขันชิงหรียญทองยังกรุงฮานอยออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้ง ทีมชาย-ทีมหญิง และทีมวอลเลย์บอลชายหาด

เริ่มกันที่รายชื่อทีม วอลเลย์บอลหญิง 14 นักตบสาว ประกอบด้วย 1. นางสาวอัจฉราพร คงยศ 2. นางสาวชัชชุอร โมกศรี 3. นางสาวพิมพิชยา ก๊กรัมย์ 4. นางสาวสุทัตตา เชื้อวู้หลิม 5. นางสาวกรรณิการ์ ธิปะโชติ 6. นางสาววิภาวี ศรีทอง 7. นางสาวทัดดาว นึกแจ้ง 8. นางสาวหัตถยา บำรุงสุข 9. นางสาวจรัสพร บรรดาศักดิ์ 10. นางสาวฑิชากร บุญเลิศ 11. นางสาวสุพัตรา ไพโรจน์ 12. นางสาวปิยะนุช แป้นน้อย 13. นางสาวพรพรรณ เกิดปราชญ์ 14. นางสาวสิริมา มานะกิจ

ส่วนเจ้าหน้าที่ทีม ประกอบด้วย

1. นายสมชาย ดอนไพรยวด ผู้จัดการทีม

2. นายดนัย ศรีวัชรเมธากุล หัวหน้าผู้ฝึกสอน

3. นางสาววรรณา บัวแก้ว ผู้ฝึกสอน

4. นายชํานาญ ดอกไม้ ผู้ฝึกสอน

5. นางสาวทิพย์รัตน์ แก้วใส นักกายภาพบําบัด

6. นายอี๊ด ลอประยูร แพทย์ประจําทีม

 

รายชื่ิอ 14 นักกีฬาทีมวอลเลย์บอลชาย ประกอบด้วย 1. นายจักรพงศ์ ทอปกลาง 2. สิบตรี ศิวดล สันหาธรรม 3. สิบเอก อดิพงษ์ ผลภิญโญ 4. จ่าอากาศโท มาวิน มณีวงษ์ 5. จ่าอากาศเอก กฤษฎา นิลไสว 6. จ่าอากาศโท อนุชิต ภักดีแก้ว 7. สิบเอก ฉัตรมงคล ประเกตุแก้ว 8. นายชยุตม์ คงเรือง 9. สิบเอก อมรเทพ คนหาญ 10. จ่าอากาศตรี ภูสิทธิ โพธิ์นรินทร์ 11. สิบเอก อนุตร พรมจันทร์ 12. นายกิตติธัช นุวัตดี 13. พลฯ อัศนพรรณ จันทจร 14. นายนภาเดช พินิจดี

เจ้าหน้าที่ทีม 1. นายเกียรติพงษ์ รัชตเกรียงไกร ผู้จัดการทีม 2. นาวาอากาศโทมนต์ชัย สุภจิรกุล หัวหน้าผู้ฝึกสอน 3. นาวาอากาศโท ณัฐพนธ์ ศรีสมุทรนาค ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 4. เรืออากาศตรีวีระเมธร์ เพลิงสงเคราะห์ ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 5. นางสาวรัตน์กมล จิระอํานวยพร นักกายภาพบําบัด 6. นางสาวสุฑามาศ สุทธิวิริยะกุล นักกายภาพบําบัด

ปิดท้ายด้วย วอลเลย์บอลชายหาด ทีมชายและทีมหญิง

ทีมชาย ประกอบด้วย 1.อส.ทพ. สุรินทร์ จงกลาง 2. จ่าเอก บัลลือ นาคประคอง 3. จ่าเอก พิทักษ์ ทิพยจันทร์ 4. อส.ทพ. ปรวิทย์ เตาวะโต

ทีมหญิง ประกอบด้วย 1. นางสาววรภัสสร ธดารงค์ 2. นางสาวธนะรัศมิ์ฐา อุดมฉวี 3. นางสาวธาราวดี นาราพรลภัส 4. นางสาววรพีรชยากร ก้องภพศรุตาวดี

เจ้าหน้าที่ทีม 1. ผู้ฝึกสอนทีมชาย จ่าเอก สถาพร สว่างเรือง 2. ผู้ฝึกสอนทีมหญิง พันจ่าอากาศเอก เพชรราช พุฒซ้อน 3. ผู้จัดการทีม นาวาเอก ราชันย์ โกไศยกานนท์

ufabet
ufabet