วันพฤหัส, 30 มิถุนายน 2565

กีฬาคนพิการเชียงใหม่ สตาร์มาที่ 11 ของตารางใน นครลำดวนเกมส์2022

01 เม.ย. 2022
43

กีฬาคนพิการเชียงใหม่ สตาร์มาที่ 11 ของตารางใน นครลำดวนเกมส์2022

กีฬาคนพิการเชียงใหม่ สตาร์มาที่ 11 ของตารางใน นครลำดวนเกมส์2022 ทัพนักกีฬาคนพิการ เชียงใหม่ ขยับมาที่ 11 ของตรางแล้ว

จาก 3 ทอง 6 เงิน 5 ทองแดง ในการแข่งขัน กีฬาคนพิการ แห่งชาติ ครั้งที่ 37 นครลำดวนเกมส์ ที่ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ระหว่าง 30 มีนาคม ถึง 3 เมษายน 2565 มีชิง 21 ชนิดกีฬา

สรุปเหรียญรางวัล นักกีฬษคนพิการ นครลำดวนเกมส์2022 จังหวัดเชียงใหม่ 3 ทอง

มาจาก กรีฑา100 ม. ชาย กลุ่มพิการทางหู ณรงค์ฤทธิ์ เลาย่าง กรีฑา ทุ่มน้ำหนัก หญิง พิการทางปัญญา F20 ศศิธร ศรีโสด เทเบิลเทนนิส พิการทางหู หญิงเดี่ยวญาณิศา จันทร์เปียง

เหรียญเงิน 6 เหรียญมาจาก กรีฑา 100 ม. ชาย พิการทางตา กลุ่ม 1 T11 (B1)
เอกรินทร์ เมฆแสน กรีฑา 800 ม. ชาย พิการทางตา กลุ่ม 2 T12 (B2)
ธนวัฒน์ อุ่นถิ่น กรีฑา ทุ่มน้ำหนัก ชาย พิการตา กลุ่ม 1 F11 (B1) รังสรรค์ สิริสุทธิ์ เทเบิลเทนนิส พิการทางหู หญิงเดี่ยว อุไรวรรณ บุญยัง ว่ายน้ำ กรรเชียง 100 ม. ชาย S 15
เบญจรงค์ อิ่นแก้ว ว่ายน้ำ ฟรีสไตล์ 50 ม. ชาย S15 (หู) ธนชัย กันทรจามรี

จาก 5 ทองแดง กรีฑา 100 ม. ชาย พิการทางตา กลุ่ม 1 T11 (B1) ศิวะบรรณกรณ์ เสาร์คำ กรีฑา 100 ม. หญิง พิการทางสมอง T36 พาพร คะนองไพรวัลย์ เทเบิลเทนนิส
พิการทางปัญญา หญิงเดี่ยว วรลักษณ์ บุญมี เปตอง พิการทางหู หญิงเดี่ยว สายพิน ปันแหวด
ยกน้ำหนัก พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ รุ่นไม่เกิน 65 กก. บุคคลชาย
เสน่ห์ เป็งยาวงค์ สรุปเหรียญ 3 ทอง 6 เงิน 5 ทองแดง อยู่ที่ 11 ของตราง

ufabet
ufabet