วันพฤหัส, 30 มิถุนายน 2565

บอร์ดกีฬา อาชีพหนุน150 ล้านบาทจัดแข่งในประเทศ 27 แมตช์

07 เม.ย. 2022
46

บอร์ดกีฬา อาชีพหนุน150 ล้านบาทจัดแข่งในประเทศ 27 แมตช์

บอร์ดกีฬา อาชีพหนุน150 ล้านบาทจัดแข่งในประเทศ 27 แมตช์ ที่ประชุมคณะกรรมการกีฬาอาชีพ มีมติเห็นชอบรับรองแผนและรายละเอียดการให้การช่วยเหลือ การส่งเสริมและการสนับสนุนผู้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จำนวน 27 รายการ รวมเป็นเงิน 150,337,000 บาท

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและ กีฬา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกีฬาอาชีพ ครั้งที่ 3/2565 โดยมี ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.), นายทนุเกียรติ จันทร์ชุม รองผู้ว่าการ กกท.

ฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย และคณะผู้บริหาร ร่วมประชุม ที่ห้องประชุม 1 ชั้น 2 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ (Application Zoom Cloud Meeting) เมื่อวันที่ 7 เม.ย. 65

ที่ประชุมให้ความเห็นชอบรับรองแผนและรายละเอียดการให้การช่วยเหลือ การส่งเสริมและการสนับสนุนผู้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 2) จำนวน 27 รายการ รวมเป็นเงิน 150,337,000 บาท ประกอบไปด้วย 2 กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มแรก รายการแข่งขันในประเทศ 22 รายการ ตามคำสั่งการของคณะกรรมการกีฬาอาชีพ จะให้การสนับสนุนรายการแข่งขันในประเทศตามจำนวนสนาม โดยพิจารณาจากรายการที่เพิ่มจำนวนนักกีฬาอาชีพของไทยเป็นลำดับแรก ได้แก่ รายการลีก คัพ, รายการ All Thailand Golf Tour, รายการ Thailand Open, รายการ Thailand Mixed By Trust, รายการ Thailand PGA Tour,รายการ Thailand Development,รายการ ไทยแลนด์ แชมป์เปี้ยน ทัวร์, รายการ TATP Tour,รายการ ไทยแลนด์ แชมเปี้ยนชิพ, รายการ โปร ทัวร์

รายการ OR BRIC Superbike,รายการ R2M Thailand Superbike, รายการ FMSCT Thailand Supercross,รายการ FMSCT Thailand Road Racing, รายการ บางแสน กรังปรีย์, รายการ ไทยแลนด์ ซุปเปอร์ ซีรี่ย์, รายการ RAAT Thailand Endurance,รายการ 3×3 ไทย บาสเกตบอล ลีก, รายการ ตะกร้อ ไทยแลนด์ลีก ดิวิชั่น 1, รายการ ตะกร้อ ลอดห่วง (ชาย), รายการ ดิวิชั่น 1, รายการ Thailand Bowling Tour

ส่วนกลุ่มที่สอง รายการแข่งขันระดับนานาชาติ 5 รายการ ตามคำสั่งการของคณะกรรมการกีฬาอาชีพ จะให้การสนับสนุนรายการแข่งขันระดับนานาชาติตามจำนวนสนาม โดยพิจารณาจากรายการที่ให้โอกาสนักกีฬาไทยเข้าร่วมเพื่อต่อยอดความสำเร็จในระดับนานาชาติ

และหากมีผู้สนับสนุนเพียงพอให้ปรับลดหรืองดการสนับสนุน ได้แก่ รายการ ไทยแลนด์ โอเพ่น, รายการ ไทยแลนด์ มาสเตอร์, รายการ บางกอกโอเพ่น, รายการ ไอทีเอฟ โปร เซอร์กิต, รายการ World Series

รวมทั้งยังเห็นชอบรับรองแผน และรายละเอียดการให้ความคุ้มครอง การช่วยเหลือ การส่งเสริม และการสนับสนุนนักกีฬาอาชีพ รวม 2 ชนิดกีฬา ได้แก่นักกีฬาแข่งรถยนต์อาชีพจำนวน 9 คน และนักกีฬาสนุกเกอร์จำนวน 2 คน รวมเป็น 11 คน วงเงินทั้งสิ้น 2,150,000 บาท ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาให้ความคุ้มครอง การช่วยเหลือ การส่งเสริม และการสนับสนุนนักกีฬาอาชีพ

นอกจากนี้ บอร์ดกีฬา ที่ประชุมยังร่วมพิจารณารูปแบบแนวทางการส่งเสริมนักกีฬาเยาวชนระดับเป็นเลิศต่อยอดสู่อาชีพ โดยมีแนวทางการส่งเสริมฯ 2 แนวทาง ดังนี้ แนวทางแรก คือ การจัดทำโครงการพิเศษ เพื่อขับเคลื่อนนักกีฬาเยาวชนไปสู่ความเป็นเลิศต่อยอดสู่อาชีพ

โดยให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น ฝ่ายกีฬาภูมิภาค ฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ ฝ่ายนโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการกีฬาอาชีพ และกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ให้ดำเนินการบูรณาการร่วมกันเพื่อวางรากฐานตั้งแต่ระดับรากหญ้าไปจนถึงระดับอาชีพ และแนวทางที่สอง คือ การพลักดันนักกีฬาเยาวชนที่มีคุณภาพ และศักยภาพที่สูงให้ก้าวสู่ระดับอาชีพ

โดยให้สำนักงานคณะกรรมการกีฬาอาชีพ จัดทำหลักเกณฑ์การช่วยเหลือ การส่งเสริม และการสนับสนุนนักกีฬาเยาวชนที่มีศักยภาพสูง โดยมุ่งเน้นไปที่กีฬาหลัก 3 ชนิด ได้แก่ กีฬาฟุตบอล, กีฬากอล์ฟ และกีฬาแข่งรถจักรยานยนต์ เนื่องจากกีฬา 3 ชนิดนี้

ในหลายปีที่ผ่านมา มีโอกาสการเติบโตที่ก้าวกระโดดอย่างเห็นได้ชัด เพื่อให้นำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น พร้อมกำหนดตัวชี้วัด โครงการพัฒนา และค่าเป้าหมายในการดำเนินงานต่างๆให้ชัดเจนยิ่งขึ้น

ufabet
ufabet