วันศุกร์, 1 กรกฎาคม 2565

มวยไทยเป็นสื่อพัฒนา

24 มิ.ย. 2022
17

มวยไทยเป็นสื่อพัฒนา

มวยไทยเป็นสื่อพัฒนา เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. ที่โดมกีฬา ภายในแดน 4 ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง จังหวัดปทุมธานี จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือด้านการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังระหว่าง

ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง กับ บริษัท เรียลฮีโรมวยไทย จำกัด โดยมี นายแพทย์สมภพ สังคุตแก้ว  ผู้อำนวยการทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง และ ดร.สุเทพ ดวงจินดา กรรมการผู้จัดการ

บริษัท เรียลฮีโรมวยไทย จำกัด เป็นผู้ร่วมลงนามในครั้งนี้ นายแพทย์สมภพ สังคุตแก้ว ผู้อำนวยการทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง กล่าวว่า กรมราชทัณฑ์   มีนโยบายในการสร้างความเข้มแข็ง มวยไทยเป็นสื่อพัฒนา

และพัฒนาระบบเครือข่ายความร่วมมือด้านการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังในรูปแบบทวิภาคี ได้แก่ สถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐ เอกชน เรือนจำ รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เพื่อพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังให้เป็นคนที่มีคุณภาพ มีความสามารถอยู่ร่วมกับสังคมภายนอกได้อย่างปกติสุขภายหลังพ้นโทษ ซึ่งถือเป็นโอกาสดีที่ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลางและบริษัท เรียลฮีโรมวยไทย จำกัด

ได้ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือด้านการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังร่วมกัน ด้านการพัฒนาต่อยอดการฝึกทักษะกีฬามวยไทยให้กับผู้ต้องขังเพื่อก้าวไปสู่การเป็นนักมวยอาชีพ

และวิชาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องด้านกีฬามวย รวมถึงการจัดการแข่งขัน     เพื่อสร้างเสริมทักษะ ประสบการณ์ และส่งเสริมการสร้างอาชีพ สร้างโอกาส คืนคนดีสู่สังคมทางด้าน ดร.สุเทพ ดวงจินดา กรรมการผู้จัดการบริษัท

เรียลฮีโร่มวยไทย จำกัด ได้กล่าวว่าทางบริษัทพร้อมที่จะตอบแทนสังคมด้วยโครงการที่เป็นประโยชน์ โดยใช้มวยไทยเป็นสื่อ โดยจะเอานักมวยในเรือนจำที่มีความสามารถไปชกในศึกไฟเตอร์ X รวมถึง ศึกPRISON FIGHT อีกด้วย

โดยจะมีการเจรจากับตัวแทนของฟ็อกซ์สปอร์ต เร็วๆนี้ และจะถ่ายทอดสดในเดือนกันยายน จากนั้นได้มอบอุปกรณ์มวยไทยให้กับผู้ต้องขังเพื่อใช้ในการฝึกซ้อม อีกทั้งยังได้นำครูมวยไทยอาชีพเป็นทีมวิทยากร

อาทิเช่น ผุดผาดน้อย วรวุฒิ เข้ามาฝึกสอน ทักษะมวยไทย ให้กับผู้ต้องขังภายในทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง นับว่าเป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพให้แก่ผู้ต้องขัง เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพภายหลังพ้นโทษ

และ “คนตัวลาย เจเอ็ม บอกซิงยิมส์” นักมวยไทยอาชีพ ที่เคยเป็นผู้ต้องขังมาก่อนได้ ให้กำลังใจกับบรรดาผู้ต้องขัง อย่าท้อแท้ ขอให้ตั้งใจเหมือนตน เชื่อว่าจะเป็นนักมวยที่ดีได้

ufabet
ufabet