วันศุกร์, 1 กรกฎาคม 2565

มาดามแป้ง คว้ารางวัล “ผู้เสียสละเพื่อสังคม” จากความทุ่มเททำหน้าที่ผู้จัดการทีมชาติไทย

23 มิ.ย. 2022
22

มาดามแป้ง คว้ารางวัล

“มาดามแป้ง” นวลพรรณ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ใน ฐานะ ผู้จัดการทีมฟุตบอลทีมชาติไทย คว้ารางวัล “ผู้เสียสละเพื่อสังคม” (ด้านเด็กและเยาวชน) โดย เป็นรางวัลอันทรงคุณค่า จาก กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

ซึ่งมอบให้แก่ บุคคล และ ภาคีเครือข่าย รวม 12 รางวัล ที่ สร้างประโยชน์ เสียสละเพื่อสังคม รวมทั้งเป็น การยกย่องเชิดชูการเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชนและสังคม และ มีส่วนร่วมในการทำความดี ในบทบาทที่แตกต่าง

“มาดามแป้ง” ได้รับคัดเลือก และ คว้ารางวัล จาก บทบาททางสังคม ที่มีอย่างหลากหลาย

ซึ่ง ประสบความสำเร็จ และ ยังสร้างชื่อเสียง ให้กับ ประเทศไทย เป็นอย่างมาก

ใน ตำแหน่ง ผู้จัดการทีมกีฬาคนพิการทีมชาติไทย

ผู้จัดการทีม ฟุตบอลหญิง ทีมชาติไทย ในอดีต

และ ผู้จัดการทีม ฟุตบอลชาย ทีมชาติไทย ใน ปัจจุบัน

ซึ่ง งานด้านกีฬา ถือเป็นส่วนสำคัญ ในการพัฒนารากฐานของประเทศ นั่นคือ เด็กและเยาวชน

ให้รู้แพ้ รู้ชนะ มีน้ำใจเป็นนักกีฬา แสดงออกในทางที่เหมาะสม ซึ่งถือเป็นสิ่งที่ต้องปลูกฝังให้เกิดขึ้นต่อเยาวชนของประเทศ

มาดามแป้ง คว้ารางวัล

โดย มอบรางวัล ดังกล่าว ได้รับเกียรติ จาก นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานมอบรางวัล

ซึ่งมี ร้อยเอกหญิงชญาดา หนีพาล รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนรับมอบ

ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ ชั้น 2 อาคาร กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ufabet
ufabet